Saturday, 11/07/2020 - 02:26|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙNG NGỌC LIÊM
 • Huỳnh Trung Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Nguyễn Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Hà Thị Thanh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Lê Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Trần Văn Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học