Saturday, 11/07/2020 - 01:32|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙNG NGỌC LIÊM
 • Hồ Thị Hoàng Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ 3
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ 5
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Đào Quốc Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp Y tế