Saturday, 11/07/2020 - 03:04|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙNG NGỌC LIÊM
 • Đào Quốc Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Nguyễn Thế Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Nguyễn Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch hội đồng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Lê Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Trần Văn Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học