Saturday, 11/07/2020 - 01:15|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙNG NGỌC LIÊM
 • Lê Thị Như Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Trương Kim Ngữ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Huỳnh Sao Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Phan Chí Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Lương Văn Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Đào Quốc Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Huỳnh Vũ Phiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng