Saturday, 11/07/2020 - 02:36|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙNG NGỌC LIÊM
 • Trần Văn Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng - Phụ trách khối 4, khối 5 - Phó Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Lê Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Phụ trách khối 1, khối 2, khối 3
  • Học hàm, học vị:
   Đại học